Inici del Contingut

Informació general

Normativa

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL (Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (Publicat al BOE del 30 de juliol de 2014)

Entitats col·laboradores:

Llistat entitats col·laboradores curs

Formulari dades CV ALUMNES

Formulari ENTITATS COL·LABORADORES