Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa Nestor (suport tutorial). L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

 

Biblioteca de Cappont. Va ser inaugurada l'any 2003 en el marc de les activitats de commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida. Concebuda com una biblioteca de campus, cobreix les àrees de Dret, Economia, Empresa, Treball, Informàtica, Enginyeria, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Magisteri i Sociologia. Ocupa 4.520m2 i té 509 places de lectura.

Sales d'estudi. L'Edifici Polivalent, o aulari, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. Hi ha algunes aules d’estudi, així com disposició de taules i cadires als espais oberts (vestíbuls), amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris:

UbicacióLlocs de treballSistema operatiu
Edif. Centre de Cultures (0.02) 30 Linux (Fedora 14)
Edif. Polivalent (1.02) 31 Linux (Fedora 14) / Windows XP
Edif. Polivalent (1.04) 20 Linux (Fedora 14)


Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera). L'auditori és un espai emblemàtic de la Universitat en el qual es duen a terme actes acadèmics i també actes públics.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici Polivalent. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.

L'edifici de la Facultat de Dret i Economia, situat al campus Cappont, té quatre plantes, en cadascuna de les quals es situa un dels quatre departaments que hi tenen la seu: Economia Aplicada, Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, Dret Públic i Dret Privat.

En els diferents departaments hi ha catorze seminaris per poder desenvolupar l'activitat docent amb un nombre reduït d'estudiants. A més, el centre disposa de dos espais més per a reunions: la sala de juntes i la sala de reunions del Deganat.

Aules d'informàtica. A l'edifici de la Facultat hi ha tres aules equipades amb ordinadors per impartir docència als estudiants. També es pot utilitzar una aula de l'Edifici Polivalent.

Totes les aules d'informàtica estan dotades d’instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció. Aquestes aules tenen, en determinades hores, personal de suport a l'alumnat (becaris).

 • Aula Aranzadi (0.37): capacitat per a 25 persones
 • Aula d’informàtica (0.38): capacitat per a 25 persones
 • Aula Borsa (1.29): capacitat per a 16 persones

Aules de docència per als estudis de la Facultat de Dret i Economia

Edif. PolivalentCapacitatEdifici FDECapacitatEdifici FDECapacitat
2.02  50  -1.02 143 1.34  24
2.08  50  -1.03  138  2.32  16
3.01  155  -1.04  131  2.35  24
3.02  155  0.31  29  3.35  24
3.03  44  0.34  30  0.37 Aula Aranzadi  25
3.04  48  0.35  112  0.38 Aula d'informàtica  25
 1.01 Aula d'informàtica  31  0.36  112  1.29 Aula Borsa  16


La majoria d’aules tenen: ordinador fix, megafonia, instal·lació de so amb amplificador i altaveus, instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció.

A totes les aules hi ha punts de connexió a la xarxa informàtica de la UdL, a més de la connexió Wi-Fi, que es pot utilitzar en tots els espais comuns i a les aules d'informàtica. En un futur està previst que la cobertura s'estengui a tots els espais i edificis.

true