Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2013-2014

Oferta docent - Curs 2013-2014

Guia Docent

Programes d'assignatures - Curs 2013-2014.

Anteriors: 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses pdf FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat pdf FB 6
101304 English for Business I pdf FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials pdf FB 6
101302 Història Econòmica pdf FB 6
SEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101306 Dret Mercantil pdf FB 6
101305 Planificació Comptable pdf FB 6
101309 English for Business II pdf FB 6
101308 Estadística Bàsica pdf FB 6
101307 Economia I PDF FB 6

 

2n CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101310 Direcció de Màrqueting pdf B 6
101312 Fonaments de Finançament Empresarial pdf B 6
101311 Comptabilitat Financera pdf B 6
101313 Economia II pdf B 6
101314 Estadística Avançada pdf B 6
SEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101315 Organització i Administració d'Empreses pdf B 6
101319 Dret Financer i Tributari pdf B 6
101316 Comptabilitat de Costos pdf B 6
101317 Política Econòmica pdf B 6
101318 Matemàtica de les Operacions Financeres pdf B 6

 

3r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101320 Direcció Estratègica pdf B 6
101324 Dret del Treball pdf B 6
101322 Planificació Fiscal de l'Empresa pdf B 6
101321 Control de Gestió i Pressupostari pdf B 6
101323 Economia Espanyola i Mundial pdf B 6
SEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101326 Direcció d'Operacions i Logística pdf B 6
101325 Màrqueting Estratègic pdf B 6
101328 Direcció Financera pdf B 6
101327 Anàlisi dels Estats Economicofinancers pdf B 6
101329 Econometria pdf B 6

 

4t CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101330 Comerç Exterior pdf O 6
101331 Investigació de Màrqueting pdf O 6
101332 Direcció i Gestió de Persones pdf O 6
101333 Iniciativa Empresarial i Creació d'Empreses pdf O 6
101334 Gestió de l'Empresa Familiar pdf O 6
101335 Sistemes Informatius Comptables pdf O 6
101336 Auditoria pdf O 6
101337 Valoració d'Empreses i Estratègia Financera pdf O 6
101338 Mercats Financers i Gestió de Carteres pdf O 6
101340 Economia del Sector Públic pdf O 6
101341 Economia del Treball i Polítiques d'Ocupació pdf O 6
101342 Investigació Operativa pdf O 6
101346 Pràctiques Externes en Entitats Públiques i Privades pdf B 15
SEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèdits
101345 Treball Fi de Grau pdf B 9
101346 Pràctiques Externes en Entitats Públiques i Privades pdf B 15

Requisits

Els prerequisits i els corequisits suposen una ordenació temporal en l’aprenentatge de les matèries que en tinguin.

Prerequisit

El fet que una assignatura tingui prerequisits significa que hi ha una o vàries assignatures que l’estudiant ha de tenir aprovades prèviament per poder matricular-la.

Corequisit

Una assignatura esdevé el corequisit d’una segona quan per poder formalitzar la matrícula de la segona cal matricular-se simultàniament de la primera o tenir-la aprovada. Així mateix, per poder aprovar la segona cal tenir aprovada la primera.

AssignaturaCurs i semestreRequisitAssignaturaCurs i semestre
Fonaments de Gestió d'Empreses 1r curs (1S) Corequisit Organització i Administració d'Empreses 2n curs (2S)
Fonaments de Comptabilitat 1r curs (1S) Prerequisit Comptabilitat Financera 2n curs (1S)
Planificació Comptable 1r curs (2S) Prerequisit Anàlisi dels Estats Economicofinancers 3r curs (2S)
Economia I 1r curs (2S) Prerequisit Política Econòmica 2n curs (2S)
Direcció de Màrqueting 2n curs (1S) Corequisit Màrqueting Estratègic 3r curs (2S)
Fonaments de Finançament Empresarial 2n curs (1S) Corequisit Direcció Financera 3r curs (2S)
Política Econòmica 2n curs (2S) Prerequisit Economia Espanyola i Mundial 3r curs (1S)

(Acord núm.164/2011 del Consell de Govern de 12 de juliol de 2011)

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el requisit de no poder realitzar-les si no s’han obtingut prèviament 150 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el requisit de no poder defensar el treball davant la comissió sense haver obtingut els 150 crèdits corresponents a les matèries obligatòries i optatives compreses en el Pla d’estudis.