Inici del Contingut

Guia docent. Curs 2009-2010

Programes d'assignatures - Curs 2009-2010.

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodidAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6 101306 Dret Mercantil FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6 101305 Planificació Comptable FB 6
101304 English for Business I FB 6 101309 English for Business II FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6 101308 Estadística Bàsica FB 6
101302 Història Econòmica FB 6 101307 Economia I FB 6

 

2n CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101310 Direcció de Màrqueting B 6 101315 Organització i Administració d'Empreses B 6
101312 Fonaments de Finançament Empresarial B 6 101319 Dret Financer i Tributari B 6
101311 Comptabilitat Financera B 6 101316 Comptabilitat de Costos B 6
101313 Economia II B 6 101317 Política Econòmica B 6
101314 Estadística Avançada B 6 101318 Matemàtica de les Operacions Financeres B 6

 

3R CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101320 Direcció Estratègica B 6 101326 Direcció d'Operacions i Logística B 6
101324 Dret del Treball B 6 101325 Màrqueting Estratègic B 6
101322 Planificació Fiscal de l'Empresa B 6 101328 Direcció Financera B 6
101321 Control de Gestió i Pressupostari B 6 101327 Anàlisi dels Estats Economicofinancers B 6
101323 Economia Espanyola i Mundial B 6 101329 Econometria B 6