Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents. Curs 2017-18

Titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida
Publicació BOE: 16/12/2010
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/03/2011
Oferta docent del Pla d'estudis


Centre docent: Facultat de Dret i Economia
                            Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
                            E25001 Lleida
                            Tel. +34 973 70 32 00
                            Fax +34 973 70 32 01
                            http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 120
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 9
TOTAL CRÈDITS 240

 

Oferta docent - Curs 2017-2018