Inici del Contingut

Matèria transversal

La formació integral de l’estudiant és una de les funcions fonamentals de les universitats contemporànies. La universitat ha de formar bons professionals de les diverses branques del coneixement, al mateix temps que ha de facilitar el desenvolupament intel·lectual i personal dels estudiants a partir d’uns valors i ha d’ajudar-los a construir la seva capacitat de la reflexió crítica per tal que puguin interactuar en la societat de què formen part com a ciutadans.

La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant l’assignatura de 6 ECTS Matèria Transversal que consta en els plans d’estudis de tots els Graus.

Actualment la matèria transversal es divideix en dos grans àmbits docents:

  • Formació estratègica
  • Formació bàsica transversal

Mès informació