Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Administració i Direcció d'Empreses    

El grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'ofereix té un enfocament generalista resultat de les reflexions realitzades amb representants d'institucions privades i públiques de l'entorn i les manifestades en les enquestes d'inserció laboral i les recollides en el Pla Estratègic de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET).

Lleida i el seu entorn es caracteritza per una estructura empresarial de petita i mitjana empresa, fet que aconsella una formació àmplia perquè el futurs titulats tinguin una visió general del funcionament d'una empresa. D'aquesta manera, els graduats tindran la capacitat per cobrir diferents necessitats de gestió que es puguin plantejar quan s'incorporin a qualsevol empresa del territori. Dins d’aquest enfocament generalista s’ha considerat adient oferir una especialització en emprenedoria mitjançant la possibilitat de cursar el Minor en Emprenedoria. Metodològicament s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives, l'orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa) i la mobilitat acadèmica nacional i internacional, alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca (treball de fi de grau).

 

true