Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

CURS ACADÈMIC 2020-2021

- Període de preinscripció

El període per sol·licitar plaça, els alumnes de nou ingrés, per al curs 2020-21 és:

 • Convocatòria de juny: Del 23 de juny al 29 de juliol de 2020.
 • Convocatòria de setembre: Pendent d’actualització.
 • Convocatòria d'octubre: Pendent d’actualització.

Més informació de la preinscripció universitària.

- Període de matrícula

- Convocatòria de juny

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació de la 1a assignació de places: 6 d'agost de 2020.
   • Activació del tràmit "Assignació definitiva": Del 6 al 10 d’agost.
   • Publicació reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d'Assignació definitiva": 9 de setembre de 2020.
   • Publicació de la 2a assignació de places: 18 de setembre de 2020.
   • Tràmit "Continuar en el procés de reassignació de places": Del 18 al 23 de setembre de 2020.
   • Publicació de la 1a reassignació: 29 de setembre de 2020.
   • Publicació de la 2a reassignació: 6 d'octubre de 2020.
  • Matrícula:

   • Matrícula de la 1a assignació de places (primera preferència): Del 7 al 10 de setembre de 2020.
   • Matrícula de reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d'Assignació definitiva: 10 de setembrel de 2020.
   • Matrícula de la 2a assignació de places: Del 21 al 23 de setembre de 2020.
   • Matrícula de la 1a reassignació: 30 de setembre i 1 d'octubre de 2020.
   • Matrícula de la 2a reassignació: 7 d'octubre de 2020.

- Convocatòria de setembre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: Pendent d’actualització.
   • Publicació de la 1a reassginació: Pendent d’actualització.
  • Matrícula:

   • Matrícula UdL assignació de places: Pendent d’actualització.

- Convocatòria d'octubre (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Publicació de les resolucions:

   • Publicació assignació de places: Pendent d’actualització.
  • Matrícula:

   • Matrícula assignació de places: Pendent d’actualització.

- Procediment per matricular-se

- Què heu de fer per matricular-vos?

- Quan heu de venir?

- Quina documentació heu de portar?

- Preus i pagament

Més informació

- Sessions d'acollida i tutorització

Programa d'acollida i sessions de benvinguda

 

L'estudiantat que no es matriculi en les dates que li correspongui perdrà la plaça.

El termini per realitzar modificacions de matrícula s’ha de consultar a la secretaria del centre.

Adreça: C. de Jaume II, 73, campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 33 52 / 973 70 33 54

 

CURS ACADÈMIC 2019-20

Modificacions de matrícules:

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Veure els terminis de secretaria acadèmica per a ampliacions i/o modificacions de matrícula

Per a cada modificació i/o ampliació de matrícula acceptada pel Centre, s’haurà d’abonar el recàrrec, tal com preveu el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

El període de modificació de matrícula és el 19 i 20 d setembre de 2019 i el 2 i 3 d'octubre de 2019.

 

 

true